Manglende tilsyn kan koste synet

Ifølge arbejdsmiljøloven skal der på arbejdspladser, hvor der håndteres kemikalier, være adgang til øjenskyl, hvis uheldet er ude. Manglende tilsyn kan koste synet Manglende håndhævelse og forkert vurdering af loven kan i yderste konsekvens resultere i alvorlige øjenskader ude på arbejdspladserne. Direktør Christina Frederiksen fra Help Care Company opfordrer derfor til større fokus på kemikalier…

Nye præciseringer om Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kræver vurdering

Når man arbejder med kemikalier, skal der være adgang til øjenskyl. Nye præciseringer fra Arbejdstilsynet betyder, at man nu skal vurdere sit førstehjælpsudstyr og om begge øjne skal kunne skylles på samme tid. Help Care Company har som den eneste virksomhed et produkt på markedet, det efterlaver alle de nye præciseringer i én samlet boks.…

Det handler jo om, at redde øjnene – derfor eyeaid øjenskyl til uheld med kemikalier…

Det handler jo om, at redde dine øjne – så hvorfor vælge det næstbedste øjenskyl? Det er vigtigt at slå fast, at vi ikke anbefaler eyecare eller andre lignende øjenskylle-spray til øjenulykker med kemikalier. Derimod er eyecare det bedste øjenskylleprodukt til, at yde førstehjælp på andre mennesker, dyr eller børn, fordi der ikke er nogen…