Når man arbejder med kemikalier, skal der være adgang til øjenskyl. Nye præciseringer fra Arbejdstilsynet betyder, at man nu skal vurdere sit førstehjælpsudstyr og om begge øjne skal kunne skylles på samme tid. Help Care Company har som den eneste virksomhed et produkt på markedet, det efterlaver alle de nye præciseringer i én samlet boks.

Nye præciseringer om Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kræver vurdering

Af Simon Kudal, Jyllandsposten den 26 maj 2018.

På arbejdspladser, hvor der håndteres kemikalier, skal der være adgang til øjenskyl, hvis uheldet er ude. Arbejdstilsynet har i februar 2018 fastsat en række krav til, hvilke funktioner øjenskyl skal indeholde. For eksempel skal man vurdere om øjenskyllen skal kunne skylle begge øjne samtidig, og ikke kun et enkelt øje, som det er tilfældet med langt de fleste øjenskyl-produkter. Der kræves desuden, tilstrækkelig mængde skylletid per øje og som regel omkring 15 minutter, som de fleste kemikalier kræver. Ligeledes at, øjenskyllevæsken holdes tempereret og beskyttet imod frost.

Danske Help Care Company står bag eyeaid-øjenskylleboksen, der, som det eneste produkt på markedet, efterlever alle Arbejdstilsynets “krav” i én samlet boks.

Udover at skylle begge øjne på samme tid, kan eyeaid betjenes med en enkelt hånd fra start til slut uden hjælp fra andre personer. eyeaid holder desuden øjnene åbne automatisk med en patenteret øjenåbner, der sikrer effektiv skylning bag øjet.

»Vi står unikt på markedet, fordi vi har det eneste produkt, der kan åbne øjet op, hvor man normalt skal bruge den anden hånd til at holde øjet åbent. Det er en type medicinsk udstyr, der kan noget, som ikke er set før,« siger Christina Ø. Frederiksen, der er administrerende direktør i Help Care Company.

Indenfor sekunder kan eyeaid give den skadede en effektiv, steril og præcis rensning af øjet. eyeaid har konstant væsketryk i op til 15 minutter per flaske uanset sprøjtevinklen, og en ny forbedret skylleteknik betyder, at man kan skylle øjet nedefra. På den måde hjælper tyngdekraften med at tømme øjet for fremmedlegemer, og “Forurenet” skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet.

Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer:

Arbejdstilsynets materiale om førstehjælpsforanstaltninger, herunder øjenskyl beskriver grundlæggende krav til førstehjælpsudstyret:

 • Øjenskyl skal ifølge arbejdstilsynet være behagelig tempereret og holdes over frysepunktet.
 • Når der arbejdes med kemikalier, skal man vurdere om begge øjne skal kunne skylles samtidig.
 • Ved arbejde med ætsende og lokalirriterende produkter skal man sikre, at der er let adgang til øjenskyller.
 • Øjenskylleflasker skal jævnligt tjekkes for udløbsdato, og brugte flasker skal altid skiftes.
 • Afsnit 4 i sikkerhedsdatabladet på det kemikalie, der arbejdes med, omhandler førstehjælps- foranstaltninger. I punktet skal det oplyses, hvordan der skal ydes førstehjælp, hvis kemikaliet kommer i øjnene, og denne information skal arbejdsgiveren bruge og implementere på sin virksomhed.

Fakta om eyeaid:

 • eyeaid er den eneste øjenskyl i verden der er 100 procent enhåndsbetjent fra start til slut.
 • Begge øjne kan skylles samtidig, uden hjælp fra andre.
 • Øjnene holdes automatisk åbne, med en unik patenteret øjenåbner, for at sikre effektiv skylning bag øjet.
 • Konstant væsketryk i op til 15 minutter pr. flaske uanset sprøjtevinkel. Dermed et billigere alternativ end at købe flere øjenskylleflasker for at opretholde den fulde skylletid, som kemikalierne kræver.
 • Aktiveres med én hånd. Sikrer hurtigere skylning.
 • Ny forbedret skylleteknik, øjet kan skylles nedefra. Tyngdekraften hjælper med at tømme øjet for kemikalier/fremmedlegemer.
 • “Forurenet” skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet.
 • eyeaid øjenskylleboksen kan tilpasses alle arbejdssteder om der ønskes med eller uden varme i boksen, ved simpel tilslutning af USB
 • eyeaid er mere pladsbesparende og mobil samtidig med en lavere vægt end traditionel øjenskyl er det også mere simpel at anvende for brugeren.

Help Care Company er producent af medicinsk udstyr herunder ØJENSKYL Virksomheden er CE 93/42/EØF og ISO 13485.

Klik på billedet for at læse hele artiklen.

Se også:

Øjenskyl er påkrævet hvornår?<<

Fokus på præciseringerne om ØJENSKYL<<

Schreibe einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.

Beitragskommentare