Det handler jo om, at redde dine øjne – så hvorfor vælge det næstbedste øjenskyl?

Det er vigtigt at slå fast, at vi ikke anbefaler eyecare eller andre lignende øjenskylle-spray til øjenulykker med kemikalier. Derimod er eyecare det bedste øjenskylleprodukt til, at yde førstehjælp på andre mennesker, dyr eller børn, fordi der ikke er nogen fysisk berøring med øjenskylleenheden til øjet og derved vil førstehjælpsmetoden være mere skånsom når førstehjælpere skal yde førstehjælpen på patienten.

eyecare eller lignende øjenskyllespray er et fint supplement til øjenskyllestationer eller i hjemmet, førstehjælpskassen f.eks. til støv og fremmedlegemer eller til arbejdssteder hvor der ikke er et direkte krav om øjenskyl. Vigtigst af alt, skyl altid med hvad der er, inden for rækkevidde hvis du får noget i øjet. Det er bedre, at skylle end at pille eller gnide i øjet.

Hvorfor anbefaler vi ikke eyecare eller andre lignende øjenskylle-spray til uheld med kemikalier?

“eyecare og andre tilsvarende øjenskyllespray er i kategorien “lavrisiko” da begge øjne ikke kan skylles samtidig”.

  • Du kan ikke skylle begge øjne samtidig. (efterlever derfor ikke arbejdstilsynets materiale om førstehjælpsforanstaltninger ved ætseskader.)
  • eyecare eller lignende øjenskylle-spray er ikke enhåndsbetjent dvs. man skal bruge den anden hånd til, at åbne øjnene op med og øjenlåg og øjenomgivelser vil føles glatte pga. kemikaliet og det er derfor svært at holde øjnene vidt åbne og derved opnås ikke et optimalt skyl.
  • ”forurenet skyllevand” løber udover kinderne og ætsningen sker i princippet 2 gange.
  • I nødstilfælde (stressede situationer) kan det være besværligt, at lave en præcis skylning af øjet da afstanden 10-20 cm fra øjet skal opretholdes samt retningen på sprayen.

Vi anbefaler derfor eyeaid til uheld med kemikalier.

Reglen siger >>hvis ulykken sker, er det yderst vigtigt, at nødskylningen påbegyndes inden for den kortest mulige tid. Tiden, fra skaden er sket og til skylningen starter, er sammen med længden af skylningen, afgørende for, hvor stor skaden bliver efterfølgende! <<

“eyeaid kan skylle begge øjne samtidig og kræver ingen aktivering, øjet holdes automatisk åbent og sikrer effektiv skylning”.

  • eyeaid kræver ingen aktivering dvs. skylningen kan starte inden for de første sekunder efter skaden er sket. Husk altid at placere øjenskyllestationen inden for armslænge af hvor der arbejdes.
  • eyeaid er 100% enhåndsbetjent og det eneste produkt i verden som både åbner øjet op og skyller på samme tid pga. patenteret øjenåbner bruges kun én hånd fra start til slut.
  • Øjet kan med eyeaid skylles nedefra og skyllevandet løber selv ud sammen med urenheder og pga. sprayens udformning ledes skyllevandet hurtigere væk fra øjet uden at løbe udover brugeren.
  • Øjenåbneren/vingerne laver en præcis skylning af øjet og øjet holdes vidt åbent under hele skylleprocessen. Der skylles under øvre og nedre øjenlåg helt automatisk.

>>Øjenskyl er påkrævet hvornår?

>>Nye præciseringer om Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kræver vurdering

Førstehjælpsguide: Tryk på billedet

 

 

 

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment