Målsætningen i Help Care Company:

Vores målsætning i Help Care Company er at, tilbyde den fornødne hjælp til vores brugere. Hvis der sker en øjen-ulykke skal øjenskylleløsningen være tilstrækkelig og yde den nødvendige førstehjælp øjeblikkelig når ulykken indtræder. I Help Care Company gør vi samtidig meget for at informere korrekt om risici og forebyggelse af øjenskader.

Du skal vælge vores ØJENSKYL fordi:

Kort fortalt, anbefaler vi eyeaid (HØJ-RISIKO) til alle uheld med kemikalier fordi begge øjne kan skylles samtidig og i 15 minutter som de fleste kemikalier kræver ifølge sikkerhedsdatabladene. Ligeledes kan der tilkøbes varmeboks så flaskerne holder sig tempereret også selvom de opbevares i en bil eller kold-hal. Dvs. vores øjenskylleløsninger er funktionsdygtige også om vinteren. Alt dette lever eyeaid øjenskyl op til og går i tråd med reglerne. Derudover spiler eyeaid øjenskyllespray også øjnene op på en ergonomisk og skånsom måde og man får ikke skyllevæsken udover sig, som ved traditionelle løsninger.

Vores almindelige øjenskyllespray:

Help Care Companys anden øjenskylleløsning er eyecare som er en almindelig øjenskyllespray i (LAV-RISIKO) Vi anbefaler eyecare til almindelig førstehjælp da kun det ene øje kan skylles ad gangen fx. til fragmenter, støv osv. eller til reddere/paramedicinere der skal yde førstehjælpen på andre. eyecare er samtidig velegnet i institutioner/kontor (børnehaver, hvor børnene fx kan få sand i øjnene) eyecare kan også anvendes som sårskyl, når børnene falder og slår sig på knæene, eller får hudafskrabninger og rifter. eyecare øjenskyllespray & sårrens findes også i miniudgave til førstehjælpskasser. Denne spray er prisrigtig og kan bruges igen og igen og er ofte den type øjenskyllespray som vi i forvejen kender fra markedet.

Vi producerer kun øjenskyl på spray:

Vi producerer ikke traditionelle øjenskylleflasker i plastic. Almindelige øjenskylleflasker har ikke en ret lang skylletid og kan heller ikke anvendes igen og igen da væsken ikke holder sig steril efter åbning. Førstehjælp skal være simpel og hurtig at tage i brug, derfor taler vi for, at en øjenskyl ikke først skal aktiveres inden den kan tages i brug. Alle traditionelle øjenskylleflasker i plastic skal først åbnes inden førstehjælpen kan starte. Dvs. låget skal afmonteres og flasken skal drejes/vrides for at øjenskyllevæsken kan komme ud.

Ved alle øjenskader er en hurtig hjælp det vigtigste frem for alt og der kan gå vigtige sekunder tabt når der først skal bruges tid på, at åbne øjenskylleflasken før skylningen kan starte. Traditionelle øjenskylleflasker i plastic skal have luft så øjenskyllevæsken kan løbe ud, det betyder også at skylningen ind imellem afbrydes fordi der dannes et vakuum som skal udlignes så øjenskyllevæsken igen kan passere. Ligeledes justeres øjenskyllevæske flowet manuelt ved enten at trykke på øjenskylleflasken eller ved hjælp af lufthul for fri passage. Dvs. ved almindelige øjenskylleflasker er væske flowet forskelligt alt afhængig af brugeren og hvilket tryk der afgives. Mængden af øjenskyllevæske og strålernes hårdhed i øjet er forskellig fra gang til gang ligesom øjenskylletiden kan være alt fra 2 til 5 minutter alt afhængig af hvor hårdt der trykkes på plastflasken.

Vi producerer kun øjenskyl på spray. Det betyder at væske flowet er det samme i hele skylleperioden og skylletiden er den samme hver gang. Væsken er steril til sidste dråbe og øjenskyllesprayen kan anvendes igen.

eyeaid – Dine øjne – vores fokus”

Se også:

Er du klar til at redde dit syn hvis uheldet er ude?<<

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment