Ifølge arbejdsmiljøloven skal der på arbejdspladser, hvor der håndteres kemikalier, være adgang til øjenskyl, hvis uheldet er ude.

ANNONCE: Manglende tilsyn kan koste synet

Manglende håndhævelse og forkert vurdering af loven kan i yderste konsekvens resultere i alvorlige øjenskader ude på arbejdspladserne. Direktør Christina Frederiksen fra Help Care Company opfordrer derfor til større fokus på kemikalier og forebyggelse af øjenskader.

Af Jakob Rohde-Brøndum, POLITIKKEN den 14 december 2018.

Foto: Help Care Company

De fleste virksomheder har en førstehjælpskasse, og de fleste medarbejdere kan sætte et plaster på. Men hvordan er det lige med proceduren, hvis en medarbejder får kemikalier i øjnene?

Det spørgsmål har direktør i Help Care Company Christina Frederiksen stillet gennem længere tid, men mange virksomheder kender ikke svaret.

”Jeg synes, at der er alt for lidt fokus på forebyggelse af øjenskader ude i virksomhederne. Det virker som om, at der åbenbart skal ske alvorlige ulykker, før det bliver taget alvorligt”, siger direktør i Help Care Company Christina Frederiksen.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal der på arbejdspladser, hvor der håndteres kemikalier, være adgang til øjenskyl, hvis uheldet er ude.

Manglende kontrol fra Arbejdstilsynet er en sovepude

Arbejdstilsynet har i februar i år fastsat en række krav til, hvilke funktioner øjenskyl skal indeholde, men ifølge Christina Frederiksen er der langt fra de gode hensigter i loven til virkeligheden ude i virksomhederne.

”Loven er sådan set fin nok, men kun hvis den håndhæves. Lige nu er min opfattelse, at kravene om forebyggelse og behandling af øjenskader ikke bliver taget alvorligt nok”, siger Christina Frederiksen.

Hun mener, at den manglende håndhævelse og kontrol ude på arbejdspladserne er blevet en sovepude.

”Jeg ved godt, at det ikke er nemt at være arbejdstilsyn. De har travlt. Men det her område er så vigtigt, at der skal ske noget nu. Man kan få nye organer eller blive opereret, hvis ulykken er ude, men hvis man får kemikalier i øjnene er førstehjælpen alfa og omega, hvis synet skal reddes, og at gøre, som vi plejer, er ikke godt nok”, understreger Christina Frederiksen.

Skærpede regler

Help Care Company har gennem de seneste to år været i dialog med Arbejdstilsynet og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om at udarbejde nyt materiale om øjenskyl.

Dialogen har resulteret i nyt materiale, hvor det mere præcist beskrives hvordan kravet om at stille nødvendigt førstehjælpsudstyr til rådighed skal forstås, herunder hvad der skal forstås ved tilstrækkelig mængde øjenskyl, der skal være adgang til på arbejdssteder, hvor det er relevant.

Mere præcisering

”Det er glædeligt, at der er kommet mere præcisering på området, men loven ligger stadig op til fortolkninger. Det er stadig virksomhedens APV og risikovurdering samt kemikaliernes datablade, som bestemmer, hvilke foranstaltninger virksomhederne skal tage. Så øget tilsyn er stadig nødvendig”, og vi er fortsat åben for dialog om sikkerheden i Danmark”, siger Christina Frederiksen.

Ifølge de opdaterede regler skal øjenskyllen kunne skylle begge øjne samtidig, og ikke kun et enkelt øje, som det er tilfældet med langt de ­fleste øjenskyl-produkter. Der kræves desuden tilstrækkelig mængde skylletid per øje på omkring 15 minutter, som de

­fleste kemikalier kræver, og at øjenskyllevæsken holdes tempereret og beskyttet imod frost.

”Vi ser desværre også tit, at reglerne om frostsikring heller ikke overholdes”, siger Christina Frederiksen.

Loven skal overholdes

Danske Help Care Company står bag eyeaid-øjenskylleboksen, der, som det eneste produkt på markedet, lever op til Arbejdstilsynets krav i én samlet boks.

Udover at skylle begge øjne på samme tid, kan eyeaid betjenes med en enkelt hånd fra start til slut uden hjælp fra andre personer. Eyeaid holder desuden øjnene åbne automatisk med en patenteret øjenåbner, der sikrer effektiv skylning bag øjet.

”Vi ønsker ikke at promovere vores egne løsninger, men loven skal som minimum overholdes. Vi kæmper fortsat medarbejdernes sag om tilstrækkelige nødhjælpsforanstaltninger. Det er simpelthen urimeligt, at de ikke er tilstrækkelig sikret, hvis det går galt. Målet er at redde synet. Det er ikke bare et produkt. Det er ligesom med forsikringer. Denne her forsikring er bare til øjnene”, siger Christina Frederiksen.

Regler fra Arbejdstilsynet

Ifølge Arbejdstilsynets regler skal virksomheder, der arbejder med kemiske stoffer og materialer udarbejde en APV med oplysninger om stoffernes og materialernes farlige egenskaber, hvordan virksomheden arbejder med dem, samt hvordan og hvor længe medarbejderne bliver udsat for dem.

Der skal også være en vurdering af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet for at undgå at blive udsat for de kemiske stoffer og materialer.

Virksomhederne skal også vurdere, om der er tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr ved de arbejdsopgaver, som udføres, og så skal leverandørens anbefalinger i sikkerhedsdatabladet for stofferne og materialer også indgå.

Arbejdstilsynet anbefaler også, at virksomhederne søger oplysninger til brug i APV’en hos virksomhedens leverandør af personlige værnemidler eller førstehjælpsudstyr.

HVIS UHELDET ER UDE

Har du fået kemikalier i øjnene, anbefaler Arbejdstilsynet følgende:

  • Ved alle former for øjenætsning skylles øjnene omgående med rindende vand, rigeligt vand fra øjenskylleflaske, drikkefontæne eller lignende. Øjnene skylles, mens øjenlågene spærres fra hinanden.
  • Alle øjenætsninger skal omgående lægebehandles. Specielt base/syreætsning
    kræver særlig hurtig indsats
  • Alle skylninger fortsættes, indtil læge eller skadestue overtager behandlingen
  • Vandet bør om muligt være behageligt tempereret. Hvis øjenskylleflasker opbevares udendørs, skal de sikres mod frost.

Klik på billedet for at læse hele artiklen.

Se også:

Nye præciseringer om førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kræver vurdering<<

LAV-Risiko eller HØJ-Risiko øjenskyl. Hvad skal jeg vælge?<<

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment