Øjenskyl er påkrævet hvornår?

Er der krav til øjenskyl?

 

Det er et krav, at have øjenskyl til rådighed, hvis der håndteres eller arbejdes med kemikalier.

Som virksomhed er det ligeledes et krav, at indhente sikkerhedsdatablade på de stoffer og/eller kemikalier der anvendes på arbejdsstedet.

I alle sikkerhedsdatabladenes PUNKT 4 >> Øjne: kan informationen om førstehjælpsforanstaltninger generelt findes

 

Hvis kemikaliet er mærkningspligtigt er det påkrævet, at udarbejde en kemisk APV.

dvs. der skal tages stilling til f.eks. hvordan du skal beskytte dig imod kemikalierne og hvordan der skal ydes førstehjælp samt hvor øjenskyllen og nødhjælpsudstyr er placeret.

 

Det er vigtigt, at have tilstrækkelig øjenskylle-tid til rådighed svarende til de kemikalier der arbejdes med.

 

Sikkerhedsdatabladet (på det enkelte produkt) punkt 4 beskriver førstehjælps-metode samt skylletid, hvis uheldet er ude.

Det enkelte arbejdssted skal som minimum indrettes med, hvad kemikalierne kræver.

 

Husk desuden, at have nok øjenskyl til transporten til behandlingssted.

 

Øjenskyl krav :

Arbejdstilsynets materiale om førstehjælpsforanstaltninger, herunder øjenskyl beskriver grundlæggende krav:

  • Øjenskyl skal ifølge arbejdstilsynet være tempereret og holdes over frysepunktet.
  • Når der arbejdes med kemikalier, er det tilstrækkeligt, at begge øjne kan skylles samtidig.

eyeaid ToGo+ (varmeboks) sikrer temperatur på 25 grader helt ned til minus 25 graders frost.

Øjenskylleboksen indeholder to øjenskyl med 15 minutters skylletid pr. flaske.

Begge øjne kan skylles samtidigt”.

NB: de fleste kemikalier kræver 15 minutters skylletid hvis øjnene rammes.

Alle eyeaid øjenskyllestationer indeholder 2 x 15 minutters skylletid alt samlet i én boks eller øjenskyllestation.

 

Hvad er tilstrækkelig øjenskyl – tid ved uheld med kemikalier?

Tryk på billedet for at se hele guiden.

  • eyeaid er den eneste øjenskyl i verden der er 100% enhåndsbetjent fra start til slut. (unik patenteret øjenåbner EP2525762)
  • Begge øjne kan skylles samtidig, uden hjælp fra andre.
  • Øjnene holdes automatisk åbne for, at sikre effektiv skylning bag øjet.
  • Konstant væsketryk i op til 15 minutter pr. flaske uanset sprøjtevinkel.
  • Aktiveres med én hånd. Sikrer hurtigere skylning.
  • Ny forbedret skylleteknik, øjet kan skylles nedefra. Tyngdekraften hjælper med at tømme øjet for kemikalier/fremmedlegemer.
  • “Forurenet” skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet.
-med eyeaid får du hurtigere skyllet kemikalier ud af øjnene!

Se >>hvilken øjenskyl bør vælges…

Se videoen >>her

 

Eksempler på arbejdssteder hvor øjenskyllestationer er påkrævet:

Teknisk service, tankstationer, mejerier, mekanikere, batteri-lade-stationer, Facility Service, vaskerier med automatisk dosering, trykkerier, landbrug, svømmehaller/teknik, køkken/industri-opvaskemaskiner med automatisk dosering, rengøringsrum/skyllerum/rengøringsvogne, skoler/faglokaler, modtagerstationer for farligt affald, rensningsanlæg, materielgårde samt bilvaskehaller med automatisk dosering.

Rengøring – Brancheundervisningsnotat: Retningslinjer fra APB skal følges, både for handskebrug, briller, øjenskyl (tilgængeligt på selve vognen) og åndedrætsværn. Kilde amid.dk

Relaterede sider:

Sikkerhedsdatablad

Arbejdspladsbrugsanvisninger, APB

Faremærkning, CLP

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment