Alt du bør vide om ØJENSKYL og hjælp til det rigtige valg. – Virksomhed eller privat! >KLIK HER<eyeaid øjenskyllevæske imod uheld med kemikalier i øjnene >KLIK HER<eyecare øjenskyl & sårrens til dig privat >KLIK HER<

Fakta om øjenskyl

Hvorfor vælge Help Care Companys øjenskyllevæsker?

Help Care Companys øjenskyllevæsker er alle isotonisk saltvand 0,9% buffered natriumcloridopløsning det betyder, at det er sterilt saltvand som hurtigere neutraliserer syrer og baser end almindelig saltvandsopløsning ville gøre det. Help Care Companys øjenskyllevæsker har en pH på 7,4 hvilket svarer til øjets naturlige tårevæske, det betyder også at ved, at bruge isotonisk saltvand svier væsken ikke som almindelig postevand vil gøre over tid og derved kan den lange skylletid som de fleste kemikalier kræver opretholdes. Hvis du får noget i øjnene er det vigtigt at skylle øjnene hurtigt og længe og indtil irritationen ophører. Alle Help Care Company’s øjenskyllevæsker har en lang skylletid og øjenskylleflaskerne er hurtige at tage i anvendelse. 

 

Hvorfor skal man altid have øjenskyl?

Hvis du får noget i øjet som ikke burde være der (fremmedlegeme i øjet) Det kan være et insekt, en sten, grus, sand eller kemikalier er det vigtigt at skylle øjet med øjenskyl hurtigst muligt og gerne indenfor få sekunder. Kontaktlinser kan også sidde forkert og irritere øjets overflade og give gener hvor det er ideelt at skylle med øjenskyl. Faste stoffer som jord og splinter fra metal eller træ der er endt i øjet ved et uheld kan skade og ridse øjets hornhinde og det er vigtigt at skylle med øjenskyl indtil irritationen ophører.

 

Hvad er en god øjenskyl?

En øjenskyl skal helst kunne betjenes af en person alene og uden hjælp fra andre. Det er vigtigt, at øjenskyl er brugervenligt og simpelt, at anvende. Desuden bør øjenskyl have en lang skylletid så der ikke skal bruges unødig tid på at åbne flere øjenskylleflasker når uheldet er ude…

 

Regler og krav for øjenskyl:

EN15154-4 Mobile øjenskylleenheder skal være designet således, at de kan håndteres og aktiveres indenfor max 5 sekunder af én person, selv med lukkede øjne. Efter aktivering, skal enheden kunne betjenes med én hånd. læs mere i kategorien eyeaid 

Se også:

Nye præciseringer om Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kræver vurdering<<

 

Øjenskyl på spray:

eyeaid og eyecare er øjenskyl på spray det betyder, at der kan skylles længe og op til 15 minutter i en øjenskylleflaske. Øjenskyl på spray har en lav vægt og er nem at håndtere og medbringe under transporten til nærmeste behandlingssted. Det er hurtigt, at aktivere en øjenskyl på spray og øjenskylleflaskerne kan spraye i alle retninger.

 

Øjenskyl og holdbarhed

Holdbarheden på vore øjenskyl er 3 år fra produktionsdato. Udløbsdatoen fremgår af etiketten med årstal for udløb og derefter hvilken måned øjenskyllen udløber.

 

Hvad består en øjenskyl af?

eyecare øjenskyl er saltvand. Men vidste du, at eyecare også kan anvendes som sårrens. Netop fordi væsken har den samme PH som i vores krop, svier det ikke og sprayen er blid på huden og skyller såret blidt uden ubehag. Væsken er sterilt saltvand og selvom sprayen har været taget i brug er indholdet stadig sterilt og må anvendes i hele flaskens levetid indtil holdbarhedsdatoen er nået.

Øjenskyl indhold ml:

Det er forskelligt hvor mange ml en øjenskyl består af. Det er ikke mængden og indhold af ml saltvand i en øjenskyl der bestemmer prisen. Skylleteknikken og tiden er det vigtigste, dvs. hvis der hele tiden er et væskeskifte henover øjets overflade og øjet bades kan øjet f.eks ikke blive mere badet af mere mængde øjenskyllevand så effektiviteten består i skylleteknikken og tiden samt vedvarende skylning. eyecare eller eyeaid øjenskyl har enten 100 ml eller 250 ml indhold afhængig af om der ønskes skylning i 6 eller 15 minutter og alle ml udnyttes 100 % dvs. der er intet øjenskyllevæske der løber ved siden af og alt indhold anvendes optimal.

 

Er det muligt at tilkøbe øjenskyllestation?

Der findes øjenskyllestation til både eyeaid og eyecare. Øjenskyllestationerne er enhåndsbetjente  så skylningen hurtigt kan starte op, derved spares dyrebare sekunder. Både ved eyeaid ToGo øjenskyllestation og eyeaid vægstation kan skylningen starte på få sekunder pga. designet.

 

Hvilken type holder skal jeg vælge til øjenskyl?

eyeaid øjenskylleholder passer til eyeaid og der står eyeaid på holderen og vægstationen. Der kan godt anvendes eyeaid øjenskylleflasker i eyecare vægholder men pga. støv anbefales det kun, at sætte eyecare øjenskyl i eyecare vægholderen da eyecare er forsynet med en støvhætte på øjenskyllesprayen ligesom et låg.

 

Hvornår skal øjenskylning starte?

Hvis man ved et uheld får støv og snavs i øjnene skal øjenskylningen starte hurtigst muligt og indtil emnet er væk. Hvis ubehaget fortsætter skal der søges læge.

Hvis man har fået syre i øjnene skal øjenskylningen starte inden 5 sekunder og der skal skylles minimum 10-15 minutter. Der skal altid søges læge og skylles under transporten.

Ved øjenulykker med base skal øjenskylning startes inden 1-3 sekunder og i minimum 15 minutter. Søg læge og hav tilstrækkelig med øjenskyl til rådighed og skyl under transport til behandlingssted.

 

Hvad er forskellen på almindelige flasker og øjenskyllespray?

Øjenskyl på spray har et konstant væsketryk i op til 15 minutter pr. øjenskyllespray. Ved almindelige øjenskylleflasker klemmes øjenskyllevæsken ud enten ved hjælp af håndkraft eller tyngdekraft, øjenskyllevæsken løber igennem nogle huller i flasken og øjenskyllen kommer ud i små stråler. Men ved øjenskyllespray som f.eks. eyecare, sprayes øjenskyllevæsken ud i sprayform og væsken giver en vedvarende, ensartet og blid brusning af øjet. Alle almindelige øjenskylleflasker er engangsbrug, men anvendes der øjenskyl på spray må øjenskyllespray ’en anvendes igen og igen. (f.eks. eyecare) Det anbefales dog at fjerne eyecare fra eyecare – holderen efter brug og erstatte med en ny, da øjenskyllespray ’en ikke længere har den fulde skylletid i flasken og derfor ikke ved hvornår den er helt tom.

 

Hvad er øjenskyllemiddel?

Øjenskyllemiddel er en saltvandsopløsning som kan anvendes hvis man får noget i øjet eller øjnene. Øjenskyl er førstehjælp til øjnene og sker der en øjenulykke er det vigtigt at have øjenskyl. Øjenskyllemiddel kan også anvendes hvis øjnene klør eller øjnene føles tørre. Hvis man får kemikalier i øjnene og man ikke har noget øjenskyllemiddel til rådighed skal man altid skylle med hvad der er indenfor rækkevidde. Hurtig øjenskylning er afgørende for skadens omfang, da det er de første sekunder der er vigtige for, hvor meget øjet når at tage skade inden øjenskylningen starter op. Jo hurtigere der skylles jo mindre kemikalie når der at trænge ind i øjet og ødelægge.

 

Øjenskyl sprayflaske

En sprayflaske som øjenskyl har den fordel, at den kan skylle i alle retninger uanset om du eller patienten sidder op eller ligger ned kan førstehjælpen ydes. Ved at vælge bag-on-valve (BOV) teknologi som i eyecare og eyeaid kan indholdet i sprayflasken tømmes 100% og væsken sprayes ud i præcis, konstant og længerevarende flow.

 

Øjenskyl til til både dyr og mennesker

eyecare øjenskyllespray er ideel som øjenskyl til dyr. Fordi øjenskylleflasken er designet som en spray og derfor kan spraye i alle retninger er det let at anvende som øjenskyl til hund såvel som større dyr f.eks. heste. eyecare er steril og kan også anvendes som sårrens og flasken kommer ikke i berøring med hverken sår eller øjne. Holdbarheden står på flaskens etiket og væsken er steril også selvom der er taget af flasken.

 

eyeaid øjenskyl og arbejdsmiljø

eyeaid øjenskyl, sikrer hurtigere førstehjælp når uheldet er ude. eyeaid løser et konkret problem indenfor arbejdsmiljø. eyeaid er et forebyggende sikkerhedsprodukt der vedrører alle virksomheder. Tidligere har det ikke været muligt, at skylle begge øjne på sig selv og uden hjælp fra en evt. hjælper. Undervejs i skylleprocessen har man tidligere skullet åbne flere øjenskylle-flasker for at opretholde et fuldt skyl på 15 minutter som de fleste kemikalier kræver. Med eyeaid kan øjenskylletiden opretholdes i 15 minutter i en flaske med konstant og vedvarende stabilt flow.

 

Er eyeaid brugervenlig førstehjælp ?

eyeaid er et dansk udviklet øjenskylleprodukt til førstehjælp med tilpassede øjenskyllestationer som opfylder skadeslidtes behov. Alle der har prøvet, at få noget i øjnene og anvendt eksisterende førstehjælps – løsninger på markedet siger det er besværligt og fysisk unaturligt, at dreje hovedet bagud og lede vandet væk fra næseroden for netop at udføre korrekt førstehjælp. Brugervenligheden i eyeaid gør den store forskel. Det er nemlig ligegyldigt hvilken fysisk position skadeslidte befinder sig i. Takket være bag-on-valve teknologi (BOV) er eyeaid en smart spray der kan skylle i alle retninger hvilket også muliggør, at netop denne øjenskyl kan skylle opad og derved anvendes tyngdekraften effektiv og mere brugervenlig, da skadeslidte selv kan stå foroverbøjet og skyllevandet løbet ikke ud over skadeslidte som ved eksisterende løsninger i markedet. Det ”forurenede” øjenskyllevand ledes tilmed 10 gange så hurtigt væk fra øjet og skylleteknikken / førstehjælpen er derfor langt mere optimal.

 

Øjenåbner fra Help Care Company

Help Care Company stræber efter at have det bedste øjenskylleprodukt og som den eneste producent på markedet kan de tilbyde virksomheder og forbrugere en unik og funktionel øjenåbner af højeste kvalitet. ”øjenåbner -systemet er en opfindelse som er blevet udviklet i Danmark. Systemet gør, at man ikke længere skal bruge begge hænder under skylning som ved andre øjenskylleprodukter, hvor man bruger den ene hånd til at åbne øjet op med, og den anden hånd til at betjene øjenskyllen. eyeaid er 100 % enhåndsbetjent hvilket giver mulighed for at kunne skylle begge øjne samtidigt.”

 

Er det nødvendigt med øjenskyl station?

Fordelen med øjenskyl station er, at du altid ved hvor din øjenskyl er placeret. Husk du skal kunne finde din øjenskyl, selv med lukkede øjne. Hvis du skal til at lede efter din øjenskyl fordi du har fået noget i øjnene kan du som grundregel ikke se noget, og derfor er en øjenskyl station mere sikkert fordi den hænger det samme sted og du ved hvor den er. Samtidig ved du også hvis øjenskyllen mangler altså hvis øjenskylleflaskerne ikke er i stationen. Hvis der står løse øjenskylleflasker rundt omkring ved man ikke hvor de er, eller om de skal være der og kan være svære, at finde hvis uheldet er ude. Hvis du er ansat i en virksomhed skal der altid være egnede og passende, forebyggende foranstaltninger til øjenskyl på alle arbejdssteder.

 

Øjenskyl arbejdstilsynet krav og regler for øjenskyl

Arbejdstilsynet har nogle forskellige krav til øjenskyl. Øjenskyllen må ikke være brudt, dvs. forseglingen skal være intakt. Et andet krav arbejdstilsynet kan have kan f.eks. være udløbsdatoen på øjenskyllen. Husk derfor, at skifte gamle udløbne flasker med nye øjenskylleflasker. Øjenskyl holder sig som regel i 3 år fra produktionsdato. Hvis der arbejdes med kemikalier kræver databladet for det kemikalie du arbejder med øjenskyl og ifølge REACH står der alt hvad du bør vide om øjenskylleforanstaltninger i punkt 4 i databladet. Dette skal implementeres i virksomheden og husk mobil øjenskyl til transporten til behandlingssted. Mere info<<

 

Førstehjælp øjenskyl hvilken løsning skal jeg vælge?

Det kan være svært at vælge hvilken løsning indenfor øjenskyl der er den rigtige førstehjælpsløsning. Det er for sent at forebygge hvis først uheldet er sket. Derfor er det rigtig vigtigt, at vælge den rigtige løsning første gang. Vi anbefaler eyeaid øjenskyl løsning hvis du arbejder med kemikalier eller arbejder alene. eyeaid er den eneste løsning på markedet, hvor du kan yde førstehjælp på begge øjne samtidig, – på dig selv i 15 minutter som er den skylletid de fleste kemikalier kræver. eyeaid åbner samtidig dine øjne så du får en optimal førstehjælp. Til almindelig førstehjælp hvor der ikke stilles krav til skylletiden eller hvor der er andre personer ”førstehjælpere” tilstede der kan hjælpe anbefaler vi eyecare.

Førstehjælp, rengørings middel i øjnene

Vejledning om førstehjælp fremgår af sikkerheds-databladene og brugsanvisningerne. Her skal således kun omtales de almindelige regler om førstehjælp. Hvis rengøringsmidlet også kommer i kontakt med huden, skal man straks skylle med rigeligt rent vand. Herved fortyndes midlet, og en eventuelt skadelig effekt vil blive undgået eller formindsket. Man skal straks skylle med rent vand, hvis man får rengøringsmidlet i øjnene. Øjets slimhinder er meget følsomme over for ætsende stoffer. En øjenskylleflaske med rent vand er velegnet. Får man rengøringsmiddel i øjet, bør man omgående kontakte læge eller skadestue – alt efter rengøringsmidlets farlighed. Øjenskylningen fortsættes, indtil man er under lægebehandling. Ved henvendelse til læge eller skadestue medbringes brugsanvisning eller emballage fra det rengøringsmiddel, man har været uheldig med.

 

Nødbruser og øjenskyl

Visse arbejdssteder kræver nødbruser, men husk altid at supplere med mobile øjenskyl. Der skal som grundregel være øjenskyl fra man er kommet galt afsted og indtil man er under lægelig behandling. Derfor skal nødbrusere suppleres med mobil øjenskyl til transporten.

 

Øjenskyl og sårrens

eyecare er både en øjenskyl og en sårrens væsken er steril og svier ikke og kan anvendes både på børn og dyr. eyecare øjenskyl og sårrens har den fordel, at den ikke kommer i berøring med hverken øjne eller sår og det er derfor også lettere, at yde førstehjælp på andre mennesker da skyllemetoden er mere skånsom.

 

Øjenskyller pris

Pris på øjenskyller kan findes på eyecare og eyeaid siderne. Alt afhængig af skylletid og skylleteknik kan prisen svinge. Det er vigtigt, at finde ud af hvilket øjenskyller behov I måtte have og kontakt os gerne hvis I er i tvivl om hvad I skal vælge. Alt afhængig af hvem der skal bruge øjenskyllen eller hvad den skal anvendes til, kan vi give jer den fornødne hjælp, råd og vejledning.