EN ISO 13485:2012
Certificeret firma
Se mere her…

Verdens første øjenskyl, der kan bruges med én hånd. eyeaid er hurtig og nem at bruge. Indenfor sekunder kan eyeaid give den skadede en effektiv, steril og præcis rensning af øjet.

Alle priser er vejledende.

Vægstation

eyeaid vægstation (tom) REF300781

640,00 DKK ex. moms

eyeaid Øjenskyllestationen er ligesom øjenskylle-flaskerne enhåndsbetjent og kan derfor let åbnes og skylningen kan starte på få sekunder.

Indeholder 1 stk. tom station.

Emballage:

1 stk. station. 

1 papkasse = 9 stk.
antal stk. pr. ½ palle = 72 stk.
antal stk. pr. 1/1 palle = 144 stk.

eyeaid BASIC REF300925

898,00 DKK ex. moms

BASIC-boksen indeholder 2 stk. eyeaid øjenskyl og op til 30 minutters skylletid i alt. Boksen er stænktæt, slagfast og beskytter øjenskyllen imod støv og snavs. Vægholder i rustfrit stål medfølger til opsætning hvor hurtig adgang til øjenskyl ønskes. Fx ved batteri-lade station, værkstedsvogn/bord eller nær udgangen til transport til sygehus/behandlingssted. BASIC-boksen er ligesom øjenskylle-flaskerne enhåndsbetjent og kan derfor let åbnes og skylningen kan starte på få sekunder. Boksen kan i håndtaget trækkes af vægholderen i én bevægelse og bringes til skadeslidte eller medbringes til transporten. 

 

Emballage:

1 stk. Box/2 stk. 250 ml. øjenskyl og 1 stk. vægholder. = 1 colli

1 papkasse = 9 colli
antal colli pr. ½ palle = 54 colli
antal colli pr. 1/1 palle = 108 colli

eyeaid ToGo REF300888 (LED)

1.299,00 DKK ex. moms

ToGo boksen indeholder 2 stk. eyeaid øjenskyl og op til 30 minutters skylletid i alt. Boksen er stænktæt, slagfast og beskytter øjenskyllen imod støv og snavs. LED udløbskontrol-indikator, signalerer udløb ved enten rød eller grøn blink. Boksen indeholder temperatur overvågning og LED blink indikerer hvis øjenskyllen er for varm eller for kold. Vægholder i rustfrit stål medfølger til opsætning hvor hurtig adgang til øjenskyl ønskes. Fx ved batteri-lade station, værkstedsvogn/bord eller nær udgangen til transport til sygehus/behandlingssted. ToGo boksen er ligesom øjenskylle-flaskerne enhåndsbetjent og kan derfor let åbnes og skylningen kan starte på få sekunder. Boksen kan i håndtaget trækkes af vægholderen i én bevægelse og bringes til skadeslidte eller medbringes til transporten. ToGo boksen er forsynet med en pakkeplombe hvilket visuelt indikerer, at enheden er komplet og klar til brug.

Emballage:

1 stk. Box/2 stk. 250 ml. øjenskyl med LED-indikator og 1 stk. vægholder. = 1 colli

1 papkasse = 9 colli
antal colli pr. ½ palle = 54 colli
antal colli pr. 1/1 palle = 108 colli

eyeaid ToGo+(varmeboks) REF300890 (LED)

1.798,00 DKK ex. moms

Om vinteren er det vigtigt at sikre sig, at øjenskyllestationer opbevares frostfrit i køretøjer og på uopvarmede lokationer. ToGo+ boksen opbevarer, øjenskylle-væsken indenfor komfort temperaturen imellem 16-38 grader. Derved opnås den mest optimale skylning af øjet, da øjet ellers instinktivt vil beskytte sig overfor en væske der enten er koldere eller varmere, hvilket derved vanskeliggør/forhindre en effektiv skylning af øjet.

ToGo+ er især velegnet til udhuse, skure, lastbiler, frysehuse, vaskehaller, boreplatforme, vindmøller etc. Pga. boksens håndtag er den praktisk at medbringe ved mobilt arbejde. ToGo+ kan med fordel anvendes i områder med temperaturer helt ned til -25 graders frost. Boksen sikrer væsketemperatur på ca. 25 grader (+/- 2,5 grader)

ToGo+ indeholder varmelegeme med USB kabel, 12/24V stik til bil samt 240V stik.

ToGo+ boksen indeholder 2 stk. eyeaid øjenskyl og op til 30 minutters skylletid i alt. Boksen er stænktæt, slagfast og beskytter øjenskyllen imod støv og snavs. LED udløbskontrol-indikator, signalerer udløb ved enten rød eller grøn blink. Boksen indeholder temperatur overvågning og LED blink indikerer hvis øjenskyllen er for varm eller for kold. Vægholder i rustfrit stål medfølger til opsætning hvor hurtig adgang til øjenskyl ønskes. Fx ved batteri-lade station, værkstedsvogn/bord eller nær udgangen til transport til sygehus/behandlingssted. ToGo+ boksen er ligesom øjenskylle-flaskerne enhåndsbetjent og kan derfor let åbnes og skylningen kan starte på få sekunder. Boksen kan i håndtaget trækkes af vægholderen i én bevægelse og bringes til skadeslidte eller medbringes til transporten. ToGo+ boksen er forsynet med en pakkeplombe hvilket visuelt indikerer, at enheden er komplet og klar til brug.

 

Emballage:

1 stk. Box/2 stk. 250 ml. øjenskyl med LED-indikator og varmelegeme 12/24/240V og 1 stk. vægholder. = 1 colli

1 papkasse = 9 colli
antal colli pr. ½ palle = 54 colli
antal colli pr. 1/1 palle = 108 colli

Refill/Service

eyeaid servicekit til ToGo & ToGo+ REF300891

28,00 DKK ex. moms

Service kit indeholder batteri til LED-indikator- grøn og rød blink (til signalering om udløb og temperaturkontrol). Kittet indeholder også pakkeplombe som visuelt indikerer, at enheden er komplet og klar til brug. Servicelabel med dato til dokumentation af kontrol. Samt label til batteri med instruktion.

 

Emballage:

1 stk. kit Varenr: 300891

eyeaid 2 stk. 250 ml REF300777

640,00 DKK ex. moms

eyeaid indeholder op til 15 minutters skylletid pr. dåse. Der er op til 3 års holdbarhed fra produktionsdato. Bag on valve teknologi sikrer konstant væsketryk, uanset position. eyeaid kan aktiveres med én hånd og begge øjne kan skylles samtidig. Pga. patenteret øjenåbner er der ingen kontakt til øjnene med “urene fingre”. Øjnene holdes automatisk åbne og sikrer derved effektiv skylning bagved øjet. Med eyeaid kan øjet skylles nedefra og tyngdekraften hjælper med, at tømme øjet for kemikalier. “Forurenet” skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet. Der kan med fordel ydes førstehjælp på sig selv, uden hjælp fra andre.

Øjenskyl anvendes ved, ætsende stoffer, støv og fremmedlegemer. Husk at fjerne kontaktlinser!

 

Emballage:

Refill box + 2 stk. 250 ml. øjenskyl. = 1 colli

1 papkasse = 9 colli
antal colli pr. ½ palle = 108 colli
antal colli pr. 1/1 palle = 252 colli

eyeaid 2 stk. 100 ml REF300783

400,00 DKK ex. moms

eyeaid indeholder op til 6 minutters skylletid. Der er op til 3 års holdbarhed fra produktionsdato. Bag on valve teknologi sikrer konstant væsketryk, uanset position. eyeaid kan aktiveres med én hånd og begge øjne kan skylles samtidig. Pga. patenteret øjenåbner er der ingen kontakt til øjnene med “urene fingre”. Øjnene holdes automatisk åbne og sikrer derved effektiv skylning bagved øjet. Med eyeaid kan øjet skylles nedefra og tyngdekraften hjælper med, at tømme øjet for kemikalier. “Forurenet” skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet. Der kan med fordel ydes førstehjælp på sig selv, uden hjælp fra andre.

Øjenskyl anvendes ved, ætsende stoffer, støv og fremmedlegemer. Husk at fjerne kontaktlinser!

Emballage:

2 stk. 100 ml. øjenskyl = 1 colli

1 papkasse = 18 colli
antal colli pr. ½ palle = 144 colli
antal colli pr. 1/1 palle = 288 colli

Førstehjælp er den hjælp almindelige mennesker kan give en tilskadekommen før fagfolk kan overtage behandlingen. Derfor er det meget vigtigt, at det er brugervenligt og simpelt, at anvende og ikke kræver en masse instruktion- når TID er den vigtigste faktor, for at redde synet!

Det er i særdeleshed vigtigt at tage stilling til selve øjenskylleløsningen – Sker der uheld og nogen har fået noget i øjnene der ikke burde være der, er det for sent at finde ud af, at der ikke findes passende, tilstrækkelige og forebyggende foranstaltninger. Det er generelt vigtigt at kende risikoen for de stoffer eller materialer der arbejdes med på det enkelte arbejdssted. Dvs. ethvert arbejdssted skal indrettes med de fornødne øjenskylleflasker og forebyggende foranstaltninger og i alle tilfælde stillingtagen til det enkelte arbejdssted ud fra faktorer som risiko, stoffets art og forholdene i øvrigt.

Konsekvensen af en forkert vurdering af førstehjælpsforanstaltningerne og arbejdsforholdene i øvrigt, kan få fatale følger og i værste fald blindhed. Sammenlignet med hvad det koster at træffe egnede og sikre foranstaltninger for sine medarbejdere er der mange penge at spare.

“Vi arbejder aktivt på, at minimere øjenskader igennem forebyggende foranstaltninger direkte på arbejdsstederne.

Krav:

“Hvor der er risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige, eller med stoffer eller materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet hurtigt fra huden eller hindre spredning af, skal der i nærheden af arbejdspladsen findes passende og tilstrækkelige hjælpemidler hertil, som f.eks. øjenskylleflaske, nødbruser og særlige rensemidler.”

På arbejdssteder, hvor der arbejdes med kemikalier skal der være tilstrækkelig med øjenskyllevæske til at kunne skylle øjnene under transport til læge.

Ved alle former for øjenætsning skal øjenskylningen fortsætte indtil læge eller skadeskue overtager behandlingen. Det er derfor også nødvendigt, at der findes mobile øjenskylleflasker, da det skal være muligt at kunne skylle øjnene under transport.

Øjenskyllevæsken skal være funktionel, så væsken/øjenskylleflaskerne skal opbevares frostfri.

Der kan generelt siges, at der skal være tilstrækkelig mængde skyllevæske til, at det er muligt at skylle begge øjne, hvis der er risiko for forurening af begge øjne.

Kemikalierne/stoffernes sikkerhedsdatablade bør indgå i vurderingen af, hvad der vil være en passende og tilstrækkelig mængde øjenskyllevæske.

Hvor det er afgørende, at øjenskylningen sker hurtigt og den valgte løsning er øjenskylleflasker, kan det være nødvendigt at øjenskylleflaskerne er enhåndsbetjente, således at fx begge øjne kan skylles samtidig uden hjælp.

Relevante sider:

Arbejdstilsynets regler for faste arbejdssteders indretning

Arbejdstilsynets førstehjælp og førstehjælpsforanstaltninger ved ætsninger

Arbejdstilsynets brev fra 6. kontor af 9 april 2013.

Hvad angår konkret vejledning til arbejdsgiveren, kan arbejdstilsynet gøre opmærksom på følgende: Arbejdsgiveren modtager sikkerhedsdatablade for farlige stoffer og materialer, der arbejdes med på arbejdspladsen. Afsnit 4 i sikkerhedsdatabladet omhandler førstehjælpsforanstaltninger både generelt og for hver enkelt eksponeringsvej fx øjnene. I punktet skal det oplyses, hvordan der skal ydes førstehjælp, og denne information skal arbejdsgiveren bruge og implementere i sin virksomhed.

Se >>Øjenskyl er påkrævet hvornår? Er der krav til øjenskyl?