>>LAV-Risiko eller HØJ-Risiko<< øjenskader hvilken kategori?

Der skelnes imellem om der er tale om ætsninger, eller om du blot har fået noget i øjet. Ved alle uheld med dine øjne skal der skylles omgående og indtil irritationen ophører.

Selvom du ”bare” har fået noget i øjet, kan det føles smertefuldt og meget generende og skal fjernes hurtigst mulig. ”fremmedlegeme i øjet” kan ridse hornhinden og derfor er det vigtigt, at skylle øjet så snart det er muligt. Det kan du gøre med almindelig øjenskyllespray. Fordelen med selve sprayløsningen er, at du kan bruge den igen og igen fordi øjenskyllevæsken forbliver steril indtil udløbsdatoen er nået.

LAV-risiko er lig med eyecare

Help Care Companys eyecare øjenskyllespray er nem, at anvende og kan ligeledes bruges til skylning og rensning af sår for, at minimere risikoen for betændelse. Væsken svier ikke og fås i en stor øjenskylle og sårrens spray med op til 15 minutters skylletid. Derudover fås eyecare i miniudgave med 6 minutters skylletid (100 ml.) perfekt størrelse til håndbagagen på flyveren eller håndtasken når du f.eks. skal på tur med ungerne. Skyllesprayen er altid steril og lige ved hånden når der ikke er rent vand i nærheden.

“eyecare og andre tilsvarende øjenskyllespray er i kategorien “lavrisiko” da begge øjne ikke kan skylles samtidig”.

HØJ-risiko – hurtig skylning er vigtigt

Derimod når der er tale om HØJ-Risiko dvs. når der forefindes kemikalier og stoffer f.eks. cement, opvasketabs/pulver, afkalker til kaffemaskine eller WC-rens egner en almindelig øjenskyllespray sig ikke hvis du skal yde tilstrækkelig førstehjælp på dig selv. Det er vigtigt, at begge øjne kan skylles samtidig. Kemikalier skal oftest fjernes/skylles væk fra øjnene indenfor ganske få sekunder så dine øjne ikke tager yderligere skade. Er der f.eks. tale om afløbsrens dvs. meget basiske kemikalier med PH over 10 bliver stoffet/væsken ved med at trænge ind i øjet og ætse. Derfor er hurtig øjenskylning vigtigt for, at øjnene ikke bliver ødelagte. Sandsynligheden for, at du får noget i begge øjne er stor og derfor er det vigtig at begge øjne kan skylles samtidig. Det gælder sekunder!

Help Care Companys eyeaid øjenskyllespray kan skylle begge dine øjne samtidig og selvom du er alene, kan du håndtere øjenskylleløsningen helt uden hjælp fra andre. eyeaid øjenskyllespray har 15 minutters skylletid i én spray og er derfor tilstrækkelig til de fleste kemikalier.

Er du en virksomhed er det vigtigt, at have en øjenskyllestation hængende på væggen, der hvor du arbejder. Du skal også være opmærksom på korrekt skiltning i forhold til arbejdsmiljøreglerne. Fordelen ved en øjenskyllestation er, at hvis du har fået noget i øjnene kan du finde hen til stationen med lukkede øjne fordi den har en fast plads på væggen. Du ved hvor den er, fordi du er bevidst om, hvor den hænger. Husk også, at anvende egnede sikkerhedsbriller.

Hvorfor eyeaid ?

Den integrerede og ergonomiske øjenåbner laver den samme bevægelse som pegefinger og tommeltot plejer, at gøre for at åbne øjet eller øjnene hvis du har fået noget i begge øjne. Med eyeaid øjen-skylle-systemet er det ikke nødvendigt, at bruge fingrene som ved traditionelle øjenskylleflasker.

“eyeaid kan skylle begge øjne samtidig og kræver ingen aktivering, øjet holdes automatisk åbent og sikrer effektiv skylning”.

Bedst sikret imod øjenskader

eyeaid øjenskyllespray kan skylle opad og derfor er det ikke nødvendigt, at holde hovedet bagover som på traditionel vis. Det er tilmed en mere naturlig position og skyllevæsken ledes 10 gange hurtigere væk og ud af øjnene pga. tyngdekraften. Skylleflowet er tilpasset og føles derfor behagelig imod øjet/øjnene. Dette sikrer en langt mere præcis øjenskylning og væskeflowet er justeret så det passer med, at hele øjet bades også under øvre og nedre øjenlåg. Alt øjenskyllevæsken udnyttes optimalt og der er ingen risiko for, at få det kontaminerede øjen-skyllevand udover sig. Tyndekraften hjælper med at tømme øjnene for kemikalier eller fragmenter og der er derfor ingen risiko for, at skylle snavset ind under øjenlågene.

I forhold til traditionelle øjenskylleflasker med et stort skylleflow, har eyeaid skylle-løsningen ikke behov for så stor en mængde skyllevæske for, at kunne skylle øjnene optimalt.

Patenteret øjenåbner

eyeaid er et patenteret øjenskyllesystem og en kombination imellem præcis og konstant skylning, tyngdekraft, naturlig position og åbning af øjnene.

Alt i alt en ny og forbedret skylleteknik som er mere simpel at anvende når du står i en nødssituation.

>>Øjenskyl er påkrævet hvornår?

>>Nye præciseringer om førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer kræver vurdering

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment